HİZMETLERİMİZ

 

HASTANE, OTEL, İŞ MERKEZLERİ, FABRİKA BİNALARI, BANKA ŞUBELERİ AĞIRLIKTA OLMAK ÜZERE, ÜSTYAPI İŞLERİNDE GÖREV ALAN FİRMAMIZ, KABA İNŞAAT DAHİL ANAHTAR TESLİM PROJELERİ DE BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTIR.


İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

 

Projelendirme safhası tamamlanmış, uygulama aşamasına gelmiş yapılarınızın hafriyat aşamasından başlayarak, kaba inşaat, ince inşaat ve tefriş işleri A'dan Z'ye gerçekleştirilmektedir...

 

İş hacmimizin %80'den fazlasını inşaat taahhüt işleri oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak özel kurumlara ve kısmen resmi kurum ve şahıslara taahhüt ettiğimiz işlerin yapım safhasında, projelerde yer alan eksik detay çözümlerinin oluşturulması, uhdemizde bulunmayan diğer disiplinlerle koordinasyonun kurulması gibi konularda da işverene katkı sağlanmaktadır.

 

İnşaat uygulamalarının yanı sıra, anahtar teslim yapmış olduğumuz işlerde;

- Elektrik tesisatı

- Mekanik tesisatı

- Otomasyon

- Peyzaj işleri

- Hareketli ve sabit mobilya işleri / Tefriş

gibi tamamlayıcı disiplinlere ait imalatlar da Arke Yapı bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Alternatif olarak, inşaat işleri haricindeki disiplinlerin farklı yükleniciler tarafından üstlenilmesi halinde, Arke Yapı koordinasyon sorumlusu olarak tüm disiplinlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için sorumluluk almaktadır.


TASARLA&YAP (DESIGN&BUILD)


ArkeYapı her ne kadar bir mimari tasarım ofisi olarak faaliyet göstermese de, belki de birçok mimari tasarım ofisinden daha kapsamlı bir dizayn ofis kadrosuna sahiptir. Tasarımı işveren tarafından yaptırılmış olan ve uygulamasını üstlendiğimiz projelerde de tıpkı bir tasarım ofisi gibi çok çeşitli mimari projelendirme çalışmaları yapmak zorundayız.


Bu denli kapsamlı bir dizayn ofis kadrosuna sahip olmasından ötürü ArkeYapı, Tasarla&Yap (Design&Build) tarzı projeleri de gerçekleştirebilmektedir. 


İşveren açısından Tasarla&Yap tarzı projelerin avantajları çok büyüktür. Mimari projelerin uygulama için çok yetersiz kaldığı durumlarla sık sık karşılaşmaktayız. Mimari projelendirmenin kısa zamanda tamamlanması, her ne kadar işin hızlı ilerlediği gibi görülse de bu çok aldatıcı bir durumdur. 

Yetersiz bir mimari proje, beraberinde statik, mekanik, elektrik vb.. diğer projelerin de aksak şekilde tamamlanmasını sonucunu doğuracaktır.

Uygulama safhasına geçildiğinde, hemen her projede kaşılaşılan durum; yüklenicinin projelerdeki eksikliklerden ötürü yakınması halinde olacaktır. İşin yürütülmesi esnasında mimari projelerde yapılacak olan bir düzeltme, statik, elektirk ve mekanik projelerde de aynı şekilde bir düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkaracak ve ne yazık ki bu düzenlemelerin yapılması pek de hızlı olamayacaktır. Şantiyede işlerin bir yandan da ilerlediği düşünüldüğünde birkaç defa benzer olayların tekrarlanması hem vakit hem moral hem de para kaybına sebebiyet verir.


Projelendirmenin, yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi bu sorunların neredeyse tamamını ortadan kaldırır. Kusursuz bir şekilde projelendirme yapılmamış bile olsa, yüklenici bu konuda tek sorumlu olduğundan işveren açısından bu sorunun telafi edilmesi için ek bir maliyet oluşmaz.


Diğer yandan, işin uygulama safhasında karşılaşacağı problemlerin ve projelendirme hatalarının telafi edilmesinin ne denli yüksek maliyet oluşturacağının bilincinde olan yüklenici, projelendirme konusunda daha fazla hassasiyet gösterecektir.


İşte bu noktada Arke Yapı'nın farkı ortaya çıkmaktadır. Birçok taahhüt firması, uygulamaya yönelik kadrolaşmasından ötürü bünyesinde dizayn ofis bulundurmaz. Dolayısıyla projelendirme hizmetleri konusunda dışa bağımlıdırlar. Arke Yapı, mimari projelendirme konusunda kendi bünyesinde çözüm üretebilecek kadroya sahip olduğundan Tasarla&Yap hizmetlerde ön plana çıkmaktadır.
PROJE YÖNETİMİ

 

Bir projenin „BAŞARILI“ olarak adlandırılabilmesi için öncelikle iyi planlanmış olması ve bu planlamaya uygun sonuçlandırılmış olması gereklidir.

 

İnşaat projelerinde proje yönetiminin başarılı olarak uygulanması için, zaman, iş gücü ve malzeme kaynaklarının iyi yönetilmesi kritik önem taşır.
ARKEYAPI, projelerin fizibilite safhasından başlayarak, tasarım, satınalma ve inşai aktivitelerin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı hizmetler sunmaktadır.

İnşaat sektöründe irili ufaklı yüzlerce projede uygulama ve proje yönetimi gerçekleştirmiş personelimiz, uzmanlık gerektiren tüm branşlarda uzman kadrolarla sürekli işbirliği halindedir.

 

PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİMİZ

 

- Proje tanımının yapılması

- Tasarım standartlarının belirlenmesi

- Tasarım yönetimi ve tasarım sürecinin izlenmesi

- Disiplinler arası tasarım koordinasyon faaliyetleri

- Uluslararası standart ve yerel yönetmeliklere uygunluk denetimi

- Bütçe hazırlama ve maliyet analizi

- İhale yönetimi

- Satın alma, planlama ve lojistik koordinasyonu

- Ödeme tablolarının oluşturulması

- İş programının oluşturulması

- Uygulama kontrol hizmetleri

- Uygulama standartlarının ve kılavuzlarının geliştirilmesi

- Hak ediş yönetimi

- Kalite güvence programının oluşturulması

- Raporlama sisteminin oluşturulması

- İnşaat sonrası hizmetler

 


İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ

 

DetayPAN tescilli markası adı altında ön formlu alçı levha üretimi başta olmak üzere, cephe ankrajları, ve çeşitli asma tavan ve cephe sistem elemanları üretimi yapmaktayız...


SİSTEM UYGULAMALARI

 

İnşaat sektörünün önde gelen sistem üreticisi firmalarının uygulamaları, yetkili uygulama bayisi vasfıyla yerine getirilmektedir! Sistem uygulamalarımız ağırlıklı olarak;

- Kuru Duvar Sistemleri

   > İç mekan kuru bölme duvar

   > Dış cephe kuru duvar

- Asma Tavan Sistemleri

   > Sismik Asma Tavan Sistemleri

   > Metal asma tavan sistemleri

   > Baffle asma tavan sistemleri

   > Akustik alçı levha asma tavan sistemleri

- Yükseltilmiş döşeme sistemleri

- Demontabl bölme duvar sistemleri

imalatlarından oluşmaktadır.

Demontabl bölme duvar sistemleri
Asma Tavan Sistemleri
Kuru Duvar Sistemleri
Dış Cephe Kuru Duvar Sistemleri

ÖZEL PROJELERE ÇÖZÜM ÜRETMEK ŞİRKETİMİZİN EN BÜYÜK İLGİ ALANIDIR. ÖZEL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ALANDA BİZE ULAŞIN.